Likwidator Fundacji Pomocy Niepełnosprawnym „Dar Rogoźna”, KRS 0000033644,
podaje do publicznej wiadomości, że 24.02.2022 r., Rada Fundacji podjęła Uchwałę nr 2/2022 o likwidacji Fundacji.

Informacja o otwarciu likwidacji została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30.03.2022 r., sygn. sprawy: PO.IX NS-REJ.KRS/006027/22/883. 
Wzywa się ewentualnych wierzycieli do zgłaszania swoich roszczeń najpóźniej do 15 maja 2022 r. na adres e-mail: pploszczyca@hotmail.com.  

Likwidator Piotr Płoszczyca.