193 laptopy, 16 tabletów oraz oprogramowanie do nauczania zdalnego trafiło już do Zespołu Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach oraz Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie. Wszystko to w ramach realizowanych przez Powiat Obornicki projektów, których celem jest podniesienie jakości kształcenie w technikach i szkołach branżowych poprzez zapewnienie sprzętu niezbędnego do prowadzenia zdalnego nauczania.

Zespół Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach otrzymał 115 laptopów, 16 tabletów oraz oprogramowanie do nauki zdalnej i pakiet Office. Z kolei do Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego trafiło 78 laptopów wyposażonych w programy Corel Draft, Speed TSL,  symulatory CNC Siemens oraz pakiet Office.

Projekty są dofinansowane z Funduszy Europejskich. Ich łączna wartość wynosi 954 975 zł. Wartość dofinansowania to 811 729 zł.

Jest to kolejne dofinansowanie, które pozyskał Powiat Obornicki na zakup sprzętu do zdalnej nauki. W maju ubiegłego roku zakupiono 36 laptopów w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. We wrześniu zaś 46 laptopów zostało przekazanych osobom, prowadzącym rodzinne formy pieczy zastępczej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.