Starosta Zofia Kotecka oraz Wicestarosta Waldemar Cyranek przekazali dyrektorom szkół powiatowych laptopy, które zagwarantują uczniom i nauczycielom możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ramach zdalnej edukacji.

Sprzęt został zakupiony dzięki dofinansowaniu, jakie uzyskał Powiat Obornicki w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Środki przyznane obornickiemu samorządowi to 77 047,20 zł, co stanowi 100 proc. kosztów projektu.

W przekazaniu komputerów dla Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach, Zespołu Szkół im. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach, Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatu – Piotr Neter i Andrzej Ilski, oraz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nowicka i radny Mariusz Drewicz.

Projekt „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest realizowany w ramach Programu Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.