W Starostwie Powiatowym w Obornikach odbyło się kolejne spotkanie, dotyczące inwestycji drogowych, które Powiat będzie realizował wspólnie z gminami. Tym razem przeprowadzone konsultacje dotyczyły remontu drogi powiatowej Chrustowo-Górka-Lulin. W spotkaniu z Wicestarostą Waldemarem Cyrankiem, Członkiem Zarządu Andrzejem Ilskim i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Markiem Pilarskim wzięli udział Burmistrz Obornik Tomasz Szrama, Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Obornikach Przemysław Mączyński, sołtys Chrustowa Lucyna Chudzicka, sołtys Górki Agnieszka Kubat oraz sołtys Lulina Agnieszka Mucha. Wszystkie zainteresowane strony przedstawiły swoje uwagi i spostrzeżenia, które zostaną wzięte pod uwagę przy projektowaniu drogi.

Koszt wykonania dokumentacji projektowej zleconej przez Powiat Obornicki to 196 tys. zł. Inwestycja tak samo jak w przypadku planowanej przebudowy drogi Piotrowo-Ryczywół ma zostać sfinansowana ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, budżetu Powiatu Obornickiego oraz dotacji przekazanej przez Gminę Oborniki.