Zarządzenie Starosty Obornickiego w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Aby przejść do Zarządzenia, kliknij [TUTAJ]