Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Starosty Obornickiego w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Odnośnik do Zarządzenia Starosty Obornickiego nr 44.2022 [KLIKNIJ TUTAJ]