Ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 roku.  Szczegółowe informacje dostępne są poniżej (uchwały).