Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz realizacją edukacji prawnej na terenie Powiatu Obornickiego w 2024 roku.

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest pod poniższym linkiem:
https://bip.powiatobornicki.pl/artykul/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-zadania-w-zakresie-udzielania-nieodplatnej-p

Jednocześnie informujemy o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Obornickiego w 2024 r.

Więcej informacji w tym temacie dostępnych jest pod poniższym linkiem:
https://bip.powiatobornicki.pl/artykul/ogloszenie-naboru-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej-opiniujacej-oferty-zlozone-w-otwar