Zarząd Powiatu Obornickiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizację pozarządową, zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2021 r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Tekst ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały, która dostępna jest wraz ze wzorem oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Obornikach pod poniższym linkiem:
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 259/20 Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2020R.