W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację przez organizację pozarządową zadania publicznego Powiatu Obornickiego w 2022r. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Uchwałą Zarządu Powiatu Obornickiego nr 393/21.

Uchwała Zarządu Powiatu Obornickiego nr 393/21
Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Informujemy jednocześnie o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2022r. prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Uchwałą Zarządu Powiatu Obornickiego nr 394/21.

Uchwała Zarządu Powiatu Obornickiego nr 394/21