Zarząd Powiatu Obornickiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku.

Zasady konkursu określa załącznik do uchwały nr 647/23 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 27 marca 2023 r. Treść uchwały wraz z załącznikiem dostępna jest [TUTAJ].

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu do kontaktu oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku”, w terminie do dnia 14 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00 , osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64 – 600 Oborniki (na parterze w biurze podawczym) albo za pośrednictwem poczty (w przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data i godzina wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Obornikach).