Img Carousel 1

Konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Obornikach

Zarząd Powiatu Obornickiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Obornikach.

Zasady konkursu określa załącznik do uchwały nr 727/2023 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 18 września 2023 r. Treść uchwały dostępna jest [TUTAJ].

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach”, w terminie do dnia 2 października 2023 r. do godz. 15.00 , osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64 – 600 Oborniki (na parterze w biurze podawczym) albo listem poleconym.