Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Obornickiego do wzięcia udziału w konkursie promującym najlepsze praktyki zarządzania organizacją pozarządową. Inicjatorem konkursu jest Zespół Badawczy ds. Zarządzania Organizacjami Non-Profit na Uniwersytecie Ekonomicznym w partnerstwie ze szwajcarską Fundacją im. Ernsta-Bernda Blümle. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 22 tys. zł.

Aby wziąć udział w konkursie, organizacje powinny wypełnić kwestionariusz samooceny oraz kartę zgłoszenia. 
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego (link)