Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związku Organizacji Pozarządowych wraz z Wyższą Szkołą Bankową zapraszają fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich, podmioty reintegracyjne, samorządy i wszystkich zainteresowanych tematyką społeczną na konferencję on-line, która odbędzie się 29 czerwca (wtorek) 2021r. w godz. 16.00-20.00 pod hasłem Szanse i zagrożenia dla rozwoju ekonomii społecznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Podczas konferencji przewidziane są trzy panele dyskusyjne:

  • Kształcenie liderów i liderek sektora – rola edukacji w rozwoju – we wciąż zmieniającym się świecie nie możemy stać w miejscu. Ciągły rozwój kompetencji staje się także miarą sukcesu naszych organizacji;
  • Fundusze unijne a rozwój organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej – jak odnaleźć się w nowomowie trudnych dokumentów i zapisów i jak wpływać na ich kształt, by zwiększyć swoje szanse na ich pozyskanie? Co udało się osiągnąć a co jeszcze przed nami? Jak to jest z tym Krajowym Planem Odbudowy i na co miałyby być przeznaczone środki na wzmocnienie organizacji społeczeństwa obywatelskiego?
  • Kierunki rozwoju ekonomii społecznej w Polsce – szansa czy ślepa uliczka? – czy organizacji pozarządowych w ogóle ekonomia społeczna dotyczy? Jak bardzo proponowane rozwiązania systemowe i tworzone prawo zbliżają nas lub oddalają od rozwiązań europejskich? Czym jest ekonomia społeczna i jak powinna być „poukładana”, by dawała wszystkim środowiskom równe szanse rozwoju?

A na rozgrzewkę 2 warsztaty do wyboru:

  • Zarządzanie zmianą w czasach kryzysu
  • Zarządzanie wizerunkiem lidera/liderki

Adres do rejestracji: https://wrk.org.pl/konferencja-on-line-szanse-i-zagrozenia-dla-rozwoju-ekonomii-spolecznej-i-organizacji-spoleczenstwa-obywatelskiego/

PROGRAM KONFERENCJI

16.00 – 17.00 Równoległe warsztaty rozgrzewkowe:
1. Zarządzanie zmianą w czasach kryzysu
2. Zarządzanie wizerunkiem lidera/liderki

17.00 – 17.15 Wirtualna przerwa kawowa

17.15 – 17.20 Przywitanie uczestników konferencji

17.20 – 19.30 Panele dyskusyjne:
17.20 – 18.00: Kształcenie liderów i liderek – rola edukacji w rozwoju
Dr Andrzej Siatkowski – Uniwersytet im. A Mickiewicza,
Aleksandra Kowalska – Związek Miast Polskich, wykładowca studiów podyplomowych i MBA WSB
Przedsiębiorcy i liderzy społeczni: Ewelina Gzowska, Marcin Nowakowski,
Prowadzenie: Justyna K. Ochędzan – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

18.00 – 18.45: Fundusze unijne a rozwój organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej
Lista panelistów/panelistek w trakcie potwierdzania
Prowadzenie: Maciej Kunysz – Przewodniczący Zespołu ds. Funduszy, Rada Działalności Pożytku Publicznego

18.45 – 19.30: Kierunki rozwoju ekonomii społecznej w Polsce – szansa czy ślepa uliczka?
Krzysztof Balon – Przewodniczący kategorii Gospodarka Społeczna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w latach 2017-2020,
Cezary Miżejewski – Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, ekspert proj. Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej,
Justyna K. Ochędzan – Przewodnicząca Zespołu ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej Rady Działalności Pożytku Publicznego, federacja WRK,
Przemysław Żak – Żak i Wspólnicy Biuro Prawne,
Julia Koczanowicz-Chondzyńska – Prezes Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych,
Prowadzenie: Andrzej Rybus-Tołłoczko – Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego,

19.30 – 20.00 Forum otwartego dialogu – refleksje i opinie uczestników i uczestniczek konferencji

20.00 Zakończenie konferencji