W dniu 24 sierpnia Burmistrz Rogoźna poinformował, że na obszarze Jeziora Rogoźno zaczęło uwidaczniać się zjawisko śnięcia ryb. Pobrano próbki wody do przeprowadzenia badań laboratoryjnych, a także powiadomiono PGW Wody Polskie, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach oraz zarządcę terenu.

W związku z powyższym Burmistrz Rogoźna rekomenduje powstrzymanie się od korzystania z wody z rzeki Wełny oraz Jeziora Rogoźno (m.in. pojenie zwierząt, wędkowanie, kąpiel) do czasu ustalenia przyczyny zaistniałej sytuacji.