Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach informuje, że z przyczyn niezależnych zmuszona jest do zawieszenia działalności Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w niżej wymienione dni: 5,10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30 czerwca br.

Jak informuje Dyrekcja placówki, sytuacja ta spowodowana jest nagłym urlopem trzech lekarzy. Pacjenci w nagłych przypadkach będą obsłużeni przez Izbę Przyjęć funkcjonującą przy Szpitalu.