Maturzysto!
Jeżeli zostałeś wezwany na kwalifikację wojskową w dniu Twojego egzaminu maturalnego, niezwłocznie powiadom o tym fakcie organ, który wysłał do Ciebie wezwanie.  Znając harmonogram swoich egzaminów maturalnych, zaproponuj nowy termin stawienia przed komisją. Egzamin maturalny to ważna przyczyna z powodu której nie możesz stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską.