Starosta Zofia Kotecka oraz Wicestarosta Waldemar Cyranek podpisali w czwartek porozumienie w sprawie współfinansowania opracowania studium planistyczno – prognostycznego dla projektu rewitalizacji kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec.

Stronami porozumienia są Powiaty: Obornicki, Czarnkowsko- Trzcianecki, Wągrowiecki, a także Miasto Czarnków, Miasto Wągrowiec, Gmina Rogoźno, Gmina Czarnków, Gmina Lubasz, Gmina Połajewo, Gmina Ryczywół, Gmina Wągrowiec oraz Województwo Wielkopolskie. Partnerem porozumienia jest też firma Steico z Czarnkowa.

Szacowany koszt opracowania studium planistyczno – prognostycznego to 1 230 000,00 zł. Połowę tej kwoty pokryje Województwo Wielkopolskie, zaś jej pozostałą część samorządy według podziału procentowego. W przypadku Powiatu Obornickiego będzie to 4,3 proc.

Biorąc pod uwagę dalszy rozwój infrastruktury kolejowej w Wielkopolsce, przywrócenie nieczynnej obecnie w ruchu pasażerskim linii kolejowej przyczyni się do przyśpieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego terenów przy niej położonych i polepszy dostępność mieszkańców do transportu publicznego.

Projekt przywrócenia linii kolejowej Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec został zgłoszony do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028r.”. Uzyskał on już pozytywną ocenę formalną i został zakwalifikowany do II etapu naboru.

Trasa kolejowa Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec liczy 65 km. Szacowany koszt inwestycji to ok. 400 mln zł.