W związku z trudną sytuacją finansową Szpitala Powiatowego w Obornikach, Powiat udzielił poręczenia kredytu dla  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach w wysokości 4.000.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na spłatę wymagalnych zobowiązań.

To kolejna pomoc Powiatu dla obornickiego szpitala. W ubiegłym roku samorząd powiatowy przeznaczył 468.136,00 zł na zakup mobilnego aparatu RTG, przenośnego aparatu USG, wyposażenie oddziału paliatywnego, instalacje tlenu medycznego oraz dostosowanie pomieszczeń szpitala do wymogów oddziału covidowego. Oprócz tego Powiat udzielił SPZOZ Oborniki pożyczki w wysokości 500.000,00 zł.