Przez dwa dni ponad 100 uczniów ze szkół podstawowych i średnich z terenu Obornik wzięło udział w wykładach dotyczących bezpieczeństwa, odbywających się w Starostwie Powiatowym. Działania realizowane były w ramach kampanii edukacyjnej „Czad – bądź czujny” organizowanej przez Powiat Obornicki oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach.

Głównym celem kampanii było zwrócenie uwagi młodzieży na zagrożenie, jakie niesie ze sobą zatrucie tlenkiem węgla zwanym popularnie czadem. Podczas wykładów prowadzonych przez funkcjonariuszy pionu kontrolno-rozpoznawczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach omówione zostały m.in. potencjalne scenariusze, które mogą doprowadzić do pojawienia się trującego gazu, profilaktyka z tym związana oraz zasady udzielania pomocy osobom zatrutym. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też symulacja pożaru gospodarstwa domowego przeprowadzona na specjalnej makiecie. 

Uczestnicy wykładów zdobytą wiedzę mogli sprawdzić podczas podsumowującego testu. Spośród osób, które najlepiej poradził sobie z tym zadaniem rozlosowanych zostało 16 czujników tlenku węgla ufundowanych przez Powiat Obornicki.