Starostwo Powiatowe w Obornikach organizuje konkurs w ramach kampanii edukacyjnej, pn. „Czad- bądź czujny” dla mieszkańców powiatu obornickiego powyżej 12 roku życia.

W ramach kampanii  17 styczna i 18 stycznia (w dwóch terminach, termin do wyboru), odbędą się w sali sesyjnej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Obornikach wykłady na temat, zagrożeń pożarowych oraz z zagrożeń utleniania się tlenku węgla potocznie zwanego czadem, które zostaną prowadzone przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach mł. bryg. Pana Leszka Walczaka.  Uczestnicy wydarzenia będą musieli rozwiązać test z przekazanej wiedzy, po czym Organizatorzy Naczelnik Wydziału Środowiska i Budownictwa oraz Inspektor ds. Promocji i Rozwoju wyłonią 7 zwycięzców, w każdym dniu, którzy  otrzymają nagrodę w postaci czujki tlenku węgla. Pozostałe warunki uczestnictwa w konkursie opisane zostały w Regulaminie Konkursu. Formularz zgłoszeniowy, a w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna należy złożyć do dnia 13 stycznia 2023 r. w pok. 207, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Obornikach.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do uczestnictwa mieszkańców powiatu obornickiego w konkursie w ramach kampanii edukacyjnej „Czad- bądź czujny”.

Wszelkie pytania dot. konkursu można kierować pod numerem tel. 612973136 lub 612973122

formularz zgłoszeniowy

oświadczenie rodzica

Regulamin