20 maja 2024 roku rusza nabór do szkół ponadpodstawowych. Na złożenie wniosku  wraz  z niezbędnymi dokumentami uczniowie mają czas do 14 czerwca 2024 do godziny 15:00.

 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,  w tym terminy składania dokumentów do klas  pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 zostały określone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dnia 30 stycznia 2024 roku – Zarządzenie 110.1.7.2024, zamieszczone na stronie internetowej:

https://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja_ru/terminy_rekrutacja_ru/

Kandydat ma prawo złożenia wniosku do nie więcej niż 3 wybranych szkół, dla których organem prowadzącym jest  Powiat Obornicki (zgodnie z art. 156 Prawo Oświatowe).

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się z wykorzystaniem systemu informatycznego „Nabór’ PCSS (zgodnie z art. 130 ust. 7 Prawo Oświatowe).

Wniosek należy złożyć poprzez system rekrutacyjny dostępny pod adresem:

https://nabor.pcss.pl/oborniki/szkolaponadpodstawowa/

 Na stronie znajdują się wszystkie niezbędne informacje (m.in. w zakładce DOKUMENTY – instrukcja wypełniania i składania wniosku).

UWAGA – Konieczne jest dostarczenie podpisanego wniosku do szkoły pierwszego wyboru. Dopiero wtedy status wniosku zmieni się na ZŁOŻONY W REKRUTACJI PODSTAWOWEJ. Taki wniosek będzie weryfikowany przez szkołę i jeżeli weryfikacja przebiegnie pomyślnie status zmieni się na ZŁOŻONY I ZWERYFIKOWANY W REKRUTACJI PODSTAWOWEJ.