Zarząd Powiatu Obornickiego, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), informuje o zamieszczeniu w dniu 17.08.2022 r. na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Obornikach przy ul. 11 Listopada 2a (I piętro), na okres 6 tygodni, wykazu nieruchomości Powiatu Obornickiego przeznaczonych do sprzedaży.