Img Carousel 1

Informacja o Sesji Rady Powiatu

W czwartek, 23 września 2021r. odbędzie się w trybie zdalnym Sesja Rady Powiatu Obornickiego. Obrady rozpoczną się o godz. 12:00. Sesję na żywo można obejrzeć, klikając [TUTAJ]

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu sesji XL Rady Powiatu.
 4. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Powiatu Obornickiego.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje przewodniczących komisji o pracach Komisji Rady.
 7. Pytania przedstawicieli gmin oraz gości do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek oraz zapytania radnych i kierowników jednostek do przedstawicieli gmin. Pytania do radnych Sejmiku i posłów oraz pytania radnych do kierowników jednostek.
 8. Realizacja zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego.
 9. Działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 10. Działalność Geodety Powiatowego i informacja o stanie mienia.
 11. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2021 roku i możliwości inwestycyjne Powiatu w latach następnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021-2034.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Obornickiemu.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne głosy i oświadczenia.
 17. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 18. Zamknięcie XLI Sesji Rady Powiatu Obornickiego.