W czwartek, 25 marca 2021r. odbędzie się w trybie zdalnym Sesja Rady Powiatu Obornickiego. Obrady rozpoczną się o godz. 12:00. Sesję na żywo można obejrzeć, klikając [TUTAJ]

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXIV sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Powiatu Obornickiego
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje przewodniczących komisji o pracach Komisji Rady.
 7. Pytania przedstawicieli gmin oraz gości do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek oraz zapytania radnych i kierowników jednostek do przedstawicieli gmin. Pytania do radnych Sejmiku i posłów oraz pytania radnych do kierowników jednostek.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2020 roku
 9. Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Obornickim
 10. Działalność Powiatowej Rady Rynku Pracy w 2020 roku 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021-2034 
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne głosy i oświadczenia.
 16. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 17. Zamknięcie XXXV Sesji Rady Powiatu Obornickiego.