Informujemy, że w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią koronawirusa będzie udzielane wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie finansowania kapitału obrotowego na utrzymanie płynności finansowej.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości złoży w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dokumentację, w celu przeprowadzenia naboru dla przedsiębiorców, w maksymalnym terminie do 15 lipca 2020 r. Na tej podstawie, dokumentacja konkursowa dla przedsiębiorców będzie udostępniona w połowie lipca, a nabór wniosków przez WARP zostanie uruchomiony pod koniec lipca br.

Wsparcie jest przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw na finansowanie kapitału obrotowego, czyli bieżącej działalności firmy, której sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią. Będą to granty, przy czym przez małe i średnie przedsiębiorstwa rozumiemy również samozatrudnionych. Jeśli przedsiębiorca ma siedzibę w województwie wielkopolskim, prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r., nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% – może ubiegać się o grant – mówi Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa wielkopolskiego.

Pomoc będzie udzielana maksymalnie przez trzy miesiące, oczywiście na podstawie stawki jednostkowej, która wynosi 7845,11 zł, przeliczonej przez odpowiednie wskaźniki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć [TUTAJ].