W piątek 2 czerwca 2023 r. odbył się finał Powiatowego Konkursu pn. „Znajdź pomniki przyrody w powiecie obornickim”, organizowany przez Wydział Budownictwa i Środowiska w Starostwie Powiatowym w Obornikach oraz Koło Łowieckie nr 53 „Jeleń”. Zadaniem konkursowym było przygotowanie przez uczniów albumu przedstawiającego odnalezione pomniki przyrody na terenie powiatu obornickiego. W konkursie mogły brać udział klasy od 4 do 6. Łącznie wpłynęło 7 prac konkursowych ze szkół podstawowych: Zespół Szkół im. Orła Białego w Maniewie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Objezierzu, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Bronisława Malinowskiego w Chrustowe, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Kiszewie, Zespół Szkół im. Franciszka Mickiewicza w Rożnowie.        

Wykonane albumy zachwyciły komisję konkursową zaangażowaniem uczniów i pomysłowością wykonania. Wybór najlepszej pracy okazał się bardzo trudny. Komisja konkursowa postanowiła wyłonić dwie zwycięskie klasy, a mianowicie klasę IVB z Zespołu Szkół w Rożnowie im. Franciszka Mickiewicza oraz klasę 6 z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Objezierzu. Nagrodą dla zwycięzców była sponsorowana przez Starostę Obornickiego wycieczka edukacyjna do kwatery myśliwskiej Koła Łowieckiego nr 53 „Jeleń” na terenie jednego z 6 rezerwatów przyrody na terenie powiatu obornickiego – Rezerwatu Bagno Chlebowo.

Uczniowie wygranych szkół od rana wyruszyli autokarem w gościnne progi kwatery myśliwskiej Koła Łowieckiego nr 53 „Jeleń”. Tam czekali na nich organizatorzy konkursu wraz z myśliwymi z Koła Łowieckiego nr 53 „ Jeleń’, którzy przygotowali dla nich mnóstwo atrakcji. Uczniów serdecznie przywitała Pani Naczelnik Wydziału Budownictwa i Środowiska wraz z pracownikami. Pracownicy Wydziału Budownictwa i Środowiska przekazali uczniom cenną wiedzę z zakresu ochrony środowiska mając na celu uwrażliwienie ich na dbanie o środowisko, w którym żyjemy. Swoją obecnością zaszczyciła Pani Starosta, która podziękowała za udział w konkursie i wręczyła dyplomy uznania przewodniczącym klas.

Po przemowie Pani Starosty uczestnicy konkursu wraz z opiekunami i organizatorami wybrali się na pieszą wycieczkę do Rezerwatu Bagno Chlebowo, której przewodnikiem był Pan Henryk Kitta opowiadając o przedmiocie ochrony w rezerwacie jakim jest torowisko wodne i związana z nim roślinność bagienna i gatunki zwierząt.

Po wycieczce czekały na uczniów dalsze atrakcję: ognisko oraz możliwość strzelania z broni pneumatycznej pod okiem sędziów i instruktorów strzelectwa z Koła Łowieckiego nr 53 „Jeleń”.

Na koniec dzieciom zostały wręczone upominki przygotowane przez organizatorów oraz dyplomy za najlepsze wyniki w strzelaniu do tarczy z broni pneumatycznej.