Powiat Obornicki otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi powiatowej nr 2053P na odcinku Nieczajna-Kowalewko. W ramach dwuetapowego zadania wykonane zostaną prace związane z przebudową nawierzchni bitumicznej na łącznej długości blisko 2000m. Przebudowane zostaną też istniejące zatoki autobusowe oraz położony zostanie nowy chodnik.
 
Całkowita wartość zadania to 2 456 547,86 zł. Dofinansowanie pozyskane przez Powiat Obornicki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 1 719 583,50 zł.