Starosta Obornicki Zofia Kotecka podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z koncepcją rozbudowy drogi powiatowej Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół. Zadanie to wykona firma Bartosza Brzozowskiego z Mosiny. Koszt opracowania dokumentacji to 202 950,00 zł.

Projekt rozbudowy jest kluczowym krokiem w kierunku realizacji inwestycji oraz starania się o pozyskanie na ten cel środków zewnętrznych.