Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach wkrótce będą mogli podróżować nowym 21-osobowym autobusem, przystosowanym do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Powiat Obornicki przy wsparciu Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego otrzymał na zakup pojazdu ponad 275 tys. zł dofinansowania w ramach Programu „Wyrównywanie różnic między regionami” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Stanowi to blisko 70 proc. całkowitej wartości zadania. Pozostałe środki pochodzą z budżetów: Powiatu Obornickiego (15 tys. zł), Gminy Oborniki (60 tys. zł), Gminy Rogoźno (30 tys. zł), Gminy Ryczywół (20 tys. zł) oraz środków własnych WTZ Wiardunki (10 tys. zł).  

Jest to kolejne dofinansowanie z PFRON-u, uzyskane przez Powiat Obornicki. W ubiegłym roku dzięki środkom z Programu „Wyrównywanie różnic między regionami” przy budynku Starostwa wybudowana została winda dostosowana do transportu osób niepełnosprawnych oraz zakupiony został 9-osobowy bus marki Ford Transit Custom dla WTZ Wiardunki, przystosowany do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Na zajęcia terapeutyczne w ośmiu pracowniach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach uczęszcza 39 osób z niepełnosprawnościami z terenu całego Powiatu Obornickiego. Oprócz zajęć w poszczególnych pracowniach odbywają się także zajęcia rehabilitacyjne, muzykoterapia, oraz cykliczne programy majce na celu podniesienie kwalifikacji i wyposażenie naszych uczestników w umiejętności mające na celu pomoc im w wejściu na rynek pracy. Zajęcia są dostosowane do indywidualnych potrzeb intelektualnych oraz sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych.