63 strażaków z 14 jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Powiatu Obornickiego i nie tylko wzięło udział w poniedziałkowych ćwiczeniach taktyczno-bojowych w lasach w okolicach Wypalanek i Kiszewa. Celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości dostarczenia wody na duże odległości podczas pożarów lasów, traw i nieużytków.

Aby zrealizować cel ćwiczeń druhowie przygotowali inscenizację. Przed godz. 10 zostali zawiadomieni przez leśniczych o pojawieniu się ognia. Podczas symulacji zagrożone były budynki mieszkalne i gospodarcze na terenie Wypalanek. Około 1 kilometra dalej zlokalizowano drugie źródło ognia. Ogień objął około 5 hektarów lasów. Zadaniem strażaków było m.in. zbudowanie magistrali wodnej na odcinku około kilometra i zapewnienie ciągłość podawania środka gaśniczego z wykorzystaniem 6 prądów gaśniczych. Podczas ćwiczeń na miejscu obecny był m.in. Wicestarosta Waldemar Cyranek.

Po zakończeniu działań w terenie druhowie spotkali się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiszewie, gdzie podsumowano przebieg ćwiczeń w obecności Starosty Zofii Koteckiej.