Podczas ostatniej w 2021 roku Sesji Rady Powiatu, Radni uchwalili Budżet na 2022 rok. Projekt planu finansowego Powiatu, który został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisję Finansów Rady Powiatu przedstawiła i omówiła Skarbnik Joanna Konieczna. W głosowaniu, w którym udział wzięło 16 radnych, za przyjęciem uchwały budżetowej zagłosowało 14 radnych przy 2 głosach przeciw.

 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do wypracowania ostatecznego kształtu uchwały budżetowej na ten bardzo trudny 2022 rok. Zrobiliśmy do tej pory wiele, a nasze kolejne zamierzenia są nadal duże. Musimy jednak pamiętać, że Powiat to nie tylko drogi czy Starostwo, ale to również nasze szkoły, to także szpital, czy chociażby Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – mówiła Starosta Zofia Kotecka po zakończeniu głosowania.

 

DOCHODY POWIATU OBORNICKIEGO NA 2022 ROK

 

Dochody Powiatu w roku 2022 zaplanowane zostały w wysokości 73.418.441,06 zł. Na kwotę tę składają się:

  • Dotacje

9 533 777,00 zł

  • Subwencje

27 037 571,00 zł

  • Udziały w podatkach PIT
    i CIT

14 866 606,00 zł

  • środki unijne

4 701 380,66 zł

  • Pozostałe dochody zewnętrzne

13 407 743,50 zł

  • Dochody własne

3 871 362,90 zł

 

WYDATKI POWIATU OBORNICKIEGO NA 2022 ROK

Planowane wydatki wynosić będą natomiast 80.249.049,56 zł. Wydatki inwestycyjne stanowić będą ponad 30 proc. wszystkich wydatków, co daje kwotę 24.395.715,33 zł.

 

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU OBORNICKIEGO NA 2022 ROK

Największą część zadań inwestycyjnych stanowić będą te, związane z poprawą infrastruktury drogowej. Na ten cel przeznaczonych zostanie 15.852.316,00 zł. Na liście tegorocznych inwestycji znalazły się m.in. rozbudowa drogi Gorzewo-Ryczywół, rozbudowa drogi Kowalewko-Wargowo, przebudowa przejść dla pieszych przy drogach powiatowych czy przebudowa mostu na rzece Kończak.

Na drugim miejscu znalazły się zadania związane z oświatą i infrastrukturą oświatową, na które przeznaczone zostanie 6.181.390, 93 zł. Obejmują one rozbudowę Zespołu Szkół im. Gen. T. Kutrzeby w Obornikach, termomodernizację budynków oświatowych – budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku, internatu Zespołu Szkół w Objezierzu i montaż nowej kotłowni gazowej w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie, a także przebudowę boiska sportowego przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie.

W 2022 roku Powiat Obornicki przeznaczy 930.000,00 zł na przebudowę części budynku Starostwa na cele pomocy społecznej i dostosowanie go do osób niepełnosprawnych.

Z kolei 800.000,00 zł zostanie przeznaczonych na budowę nowego budynku warsztatowego i przebudowę części budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Obornikach.

Pozostałe środki w wysokości 632.008,40 zł przeznaczone zostaną na przeprowadzenie informatyzacja Szpitala Powiatowego w Obornikach, zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego dla Starostwa, a także zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych dla WTZ Wiardunki.