Podczas ostatniej w 2020 roku Sesji Rady Powiatu, Radni uchwalili Budżet na 2021 rok. Projekt planu finansowego Powiatu, który został już wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisję Finansów Rady Powiatu przedstawiła i omówiła Skarbnik Joanna Konieczna. Budżet na 2021 rok spotkał się z pełną akceptacją Radnych, którzy uchwalili go jednogłośnie (15 głosów za, 0 przeciw, przy 2 nieobecnych).

Jak sami Państwo zauważyliście podczas prac nad projektem budżetu, jest on skrojony na miarę naszych obecnych możliwości. Sądzę, że podobnie jak w poprzednim roku, wykorzystamy wszelkie szanse, które pozwolą nam ten budżet jeszcze powiększyć – mówiła po głosowaniu nad uchwałą budżetową w kierunku Radnych Starosta Zofia Kotecka.

Dochody Powiatu w roku 2021 zaplanowane zostały w wysokości ponad 56,6 mln zł, a wydatki w kwocie ponad 61 mln zł. Wydatki inwestycyjne stanowić będą ponad 11 proc. wszystkich wydatków, co stanowi ponad 6,8 mln zł.

 

 

Największą część zadań inwestycyjnych stanowić będą te, związane z infrastrukturą drogową (69,42 proc). Będzie to m.in. przebudowa mostu na rzece Flincie w ciągu drogi powiatowej nr 1352P, rozbudowa drogi powiatowej 2055P Kowalewko-Wargowo czy budowa ścieżki rowerowej od DK11 do ul. Objezierskiej w Obornikach. Na drugim miejscu znalazły się zadania związane z oświatą (21,96 proc.), które obejmują rozbudowę infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej Zespołu Szkół im. Gen. T. Kutrzeby w Obornikach oraz modernizację dachu na budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach.  W 2021 roku na ochronę zdrowia Powiat przeznaczy 4,94 proc. wydatków majątkowych, a na zadania związane z administracją publiczną 3,09 proc.