Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza na warsztaty pn.: „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska”.

  • opłaty za korzystanie ze środowiska – 25 stycznia 2023 r.
  • sprawozdawczość z zakresu bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) – 26 stycznia 2023 r.

 Warsztaty odbędą się w godzinach od 9.00 do 12.00, w formie on-line poprzez platformę zoom.

 Warsztaty przeznaczone są dla lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw oraz wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska.

W trakcie warsztatów zostaną omówione zagadnienia dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami.

Zgłoszenia udziału należy dokonać poprzez przesłanie adresów e-mail osób zainteresowanych udziałem w warsztatach wraz z podaniem wybranego zakresu tematycznego i terminu, do dnia 23 stycznia br., na adres e-mail: warsztaty@umww.pl.

Na wskazane adresy zostanie rozesłany link umożliwiający udział w spotkaniu.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.