Starostwo Powiatowe w Obornikach zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach z edukacji prawnej organizowanych przez Fundację Honeste Vivere. Szkolenia będą odbywały się zdalnie, według tematyki i terminów wskazanych w poniższym harmonogramie.

Udział w zajęciach będzie odbywał się przy pomocy platformy Teams. Celem zalogowania się na konkretne szkolenie należy skopiować link z tabeli do przeglądarki. Platforma Teams nie wymaga posiadania aplikacji, jedynym wymogiem jest wpisanie imienia i nazwiska lub Nicku.

Platforma Teams jest obsługiwana przez każdą z przeglądarek za wyjątkiem Mozilla Firefox.  Logowanie się na konkretne szkolenie jest możliwe najwcześniej na 5 min przed rozpoczęciem każdego spotkania.

SZKOLENIA LISTOPAD/GRUDZIEŃ

Lp.

Data szkolenia

Godzina rozpoczęcia

Temat

Program

1

13.11

18.00

Instytucje powołane do ochrony praw konsumentów, czyli gdzie i jak skutecznie szukać pomocy w sprawach

konsumenckich

 

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjk4M2Y1YTctYjE5OC00YzM5LWIxNTItZDE3ZGEyNjY2ZDQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

2

15.11

18.00

Zajęcie komornicze – uprawnienia dłużnika

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDhiOTliY2EtZmQ4MC00NDQyLTljN2EtYTQ3YjUyNmUxNGZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

 

 

3

16.11

18.00

Naprawienie szkody, zadośćuczynienie czy nawiązka – uprawnienia pokrzywdzonego w procesie karnym

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjIyOGE2MzYtYjRhOC00ZjQ4LWFkN2EtODU3M2NjZTVkZGU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

4

17.11

18.00

Instytucje powołane do ochrony praw pracowników, czyli gdzie i jak skutecznie szukać pomocy w sprawach

pracowniczych

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTZlODViNDItZjVlNC00NDVkLTgxZmItNGMyZmY5NDJjNWI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

5

18.11

9.00

Uzyskanie prawa do lokalu

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTNmM2U2N2EtN2U2ZC00ZTRhLWFkZjMtYzA0MGM0ODBmNDIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

6

18.11

10.00

Majątek wspólny a majątek osobisty małżonków

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFiYWM5ZTgtOGZlNy00MzljLWI5MmMtOWJlZDYyZGIyNjIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

7

18.11

11.00

Działalność nierejestrowa, czyli własna firma bez potrzeby rejestracji w urzędzie

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODVjYTVkYTYtOGFjNi00NDYwLWI1NWMtNTQyZTgxYTQ5OWVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

8

18.11

12.00

Zakup mieszkania na rynku wtórnym i pierwotnym. Co powinien wiedzieć każdy kupujący

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWNmMmIyNGItNjEzZC00NWQxLWI5NDYtOWU5NWU2YWQyOWQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

9

18.11

17.00

Trudna sytuacja materialna – gdzie uzyskam pomoc

 

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmYxODQyNTQtYjQ3My00MTU2LTg2ZTgtMjU1NDMxN2YxZWZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

10

18.11

18.00

Sposoby rozwiązania umów

 

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTZiNGY3MjMtOTM3Yi00MGM2LThhYjQtZTNkYTA2NjQ0NDA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

11.

18.11

18.30

Sąsiedzkie spory graniczne

 

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTQzZTVlMWYtYjI3ZC00NjYyLTkyMjUtOGQ0MTYxNGEwODA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

12.

27.11

18.00

Osiemnasty rok życia. Prawa i obowiązki młodego dorosłego w świetle przepisów prawa.

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2QyZWIzMDItYmZkMi00NmM1LTkwN2UtM2U4YzIwMzU3YjRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

13.

28.11

18.00

Pierwsza praca. Prawa i obowiązki pracowników poniżej 26 roku żucia

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGVhODEzNTUtMzY1MS00ZWU5LTk1MTctNDFkNDA2MzU1MzJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

14.

29.11

18.00

Jak skutecznie złożyć reklamację

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDJlZTAxZTktOTdiNS00Mjg3LWJlZmEtZDYzYmU1YTdjODE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

15.

30.11

18.00

Jak założyć własną działalność gospodarczą

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTc5NmE1MjQtYmQ0NC00MzYzLWFhYzQtMjdiY2NkYmFlMjAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

16.

01.12.

18.00

Rozporządzanie majątkiem. Testament darowizna, umowa dożywocia

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDZjNmI5MjYtZTJkZi00ZGM3LWE4YzAtMDdiODM1ODQxMjg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

17.

02.12

9.00

Pierwsza rozprawa czyli ABC sądownictwa

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2I0NGJlMGUtNzI2My00MjUwLWFmMTItNWZmNGNjZTZmNjlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

18.

02.12

10.00

Naprawienie szkody, zadośćuczynienie czy nawiązka – uprawnienia pokrzywdzonego w procesie karnym

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjAzMzBjMTktYjM4OC00NzNjLWI0MzktNmNlZWY0NDQzMzUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

19.

02.12

11.00

Instytucje powołane do ochrony praw konsumentów, czyli gdzie i jak skutecznie szukać pomocy w sprawach

konsumenckich

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODA0MzBmOWMtMTM1MC00NWQ0LWI0NTMtMGQ0OTVmMmQwYjAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

20.

02.12

12.00

Majątek wspólny a majątek osobisty małżonków

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmI0MmZiOGMtYWJkZS00MGY2LWE2ODYtMjI4ZDc3MzBjNzM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

21.

02.12

17.00

Zajęcie komornicze – uprawnienia dłużnika

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmMwMjdkMmYtYjAyNy00NDIxLWE2YjUtODM4NzkwYjkxM2Jl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

22.

02.12

18.00

Uzyskanie prawa do lokalu

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTBhMzUwNWMtNDMzYi00MjdiLTk0OGQtZmUyNmZjMTlmN2M5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

23.

02.12

18.30

Sąsiedzkie spory graniczne

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFlMDJjZmEtZGU0Yy00YWNhLTkzY2ItZTkyZDI5MzdhMTU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

24.

04.12

18.00

Jak skutecznie złożyć reklamację

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGM2NDEwZTctM2E1Zi00NTllLWIwNGQtMTNmNGU1NDM5Mzk1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

25.

04.12

18.30

Sposoby rozwiązania umów

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjljYzdlN2EtZTliMS00MzBiLTg2OTMtYTQ5MzZkNTc3M2Rk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

26.

08.12`

18.00

Pierwsza praca. Prawa i obowiązki pracowników poniżej 26 roku życia

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzk5ZjkzMDMtN2YxYS00MjJjLTg0NDItNGY1MTNkZjhkMWYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

27.

08.12

18.30

Pierwsza rozprawa czyli ABC sądownictwa

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzBiODVlYTItNzFhOC00MjFlLTkzYTYtMTRhNGFhNWQ2ZDNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

28.

09.12

9.00

Rozporządzanie majątkiem. Testament darowizna, umowa dożywocia

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjAwNGFjYmItZjA0Ni00ZDIwLTlmMWUtMDFiNzllNjA4NDFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

29.

09.12

10.00

Jak założyć własną działalność gospodarczą

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzA0YjU4N2QtZWY1MS00ODBkLTk5ODItYzJhOWFkZTVkYWVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

30.

09.12

11.00

Pierwsza praca. Prawa i obowiązki pracowników poniżej 26 roku życia

Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQ3Y2I3MjQtZTQxNC00YTk5LWI1ZjEtMGY0Njk1ZmIyYmQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d