Zarząd Powiatu Obornickiego w celu ulepszenia funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Obornikach, podjął decyzję o przeprowadzeniu w placówce audytu, którego celem ma być poprawa części procedur, by stały się one bardziej efektywne i mniej kosztowne.

Audyt ma dotyczyć czterech obszarów: finansowo-ekonomicznego, leczniczego, kadrowego oraz współpracy szpitala z NFZ. Analizie poddane zostaną dane za lata 2018, 2019 i połowę 2020 roku.

Odpowiedzialna za przeprowadzenie audytu ma być zewnętrzna firma, specjalizująca się w tego typu działalności, wyłoniona poprzez konkurs ofert. Wymogi stawiane oferentom to m.in. przeprowadzenie przynajmniej pięciu audytów lub opracowań programów naprawczych szpitali publicznych w latach 2019-2020, z czego przynajmniej trzy z nich mają dotyczyć wielkopolskich szpitali.

Głębokiej analizie poddane zostaną m.in. program medyczny szpitala, stopień realizacji świadczeń zdrowotnych czy struktura zatrudnienia. Następnie opracowany zostanie program naprawczy z listą rekomendowanych do wdrożenia działań.