W przypadającą we wtorek 103. rocznicę wyzwolenia Obornik, harcerze zorganizowali pod patronatem Burmistrza Obornik Tomasza Szramy apel pamięci Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym. W uroczystości udział wzięli m.in. Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Starosta Obornicki Zofia Kotecka, Wicestarosta Waldemar Cyranek i Burmistrz Obornik Tomasz Szrama.

Podczas uroczystości młodzież z obornickich drużyn harcerskich przypomniała wydarzenia z 1919 roku, kiedy to oborniczanie i mieszkańcy okolicznych wsi przejęli kluczowe instytucje w mieście – magistrat, starostwo, urząd pocztowy i dworzec.

Przejęcie władzy w mieście rozpoczęło się od tajnego posiedzenia w nocy z 3 na 4 stycznia. Kilka godzin później, o godz. 14.00 na Rynku zebrało się 44 członków Straży Ludowej i podzieliło na oddziały. Stanisław Jordan wygłosił do zebranych żołnierzy płomienne przemówienie, po którym powstańcy rozbiegli się po mieście i rozpoczęli przejmowanie urzędów. Na budynkach najważniejszych instytucji w mieście zawisły sztandary z polskim orłem. Następnie kompania rozlokowała się w klasztorze pełniąc służbę wartowniczą aż do pierwszych alarmów z Budzynia i Chodzieży. Wyzwolenie Obornik przebiegło bezkrwawo. Niemcy zaskoczeni działaniami oborniczan nie stawiali oporu, co było zasługą wcześniejszych działań konspiracyjnych

Podczas wtorkowego apelu głos zabrał Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, który w swoim przemówieniu zwrócił uwagę jak ważną rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości odgrywało Powstanie Wielkopolskie.

Starosta Obornicki Zofia Kotecka przypomniała z kolei, jak ważne jest kultywowanie pamięci o tamtych wydarzeniach.

W Powiecie Obornickim pamięć o walczących o wolność nie zanika. Jej wyrazem są chociażby działania obornickich harcerzy czy patriotycznych stowarzyszeń. To także wybory Powstańców Wielkopolskich na patronów naszych szkół tak jak ma to miejsce w Ryczywole czy Kiszewie, ulic – jak w Obornikach czy placów jak w Rogoźnie. Te wszystkie miejsca przypominają nam o tym, o czym zapomnieć nigdy nie możemy – że wolność, którą dziś posiadamy nie została nam dana, lecz musiała zostać zdobyta – mówiła Zofia Kotecka.

Burmistrz Obornik Tomasz Szrama oddał hołd powstańcom Ziemi Obornickiej, którzy przelewali krew i oddawali życie budując jednocześnie fundamenty niepodległego miasta.

Stoimy dziś przy mogiłach lokalnych bohaterów wspominając ich odwagę, waleczność i oddanie, którym najmilsza była nasza Mała Ojczyzna – mówił Tomasz Szrama.

Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy grobie Powstańców Wielkopolskich.