W piątek, 28 lutego w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach odbyła się uroczystość z okazji 20-lecia przywrócenia Powiatu Obornickiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Radni wszystkich kadencji Rady Powiatu od 1999 r. Starosta Zofia Kotecka wręczyła samorządowcom specjalne podziękowania za ich pracę na rzecz Powiatu Obornickiego.

Powiat Obornicki powrócił na samorządową mapę Polski w 1999 roku za sprawą reformy administracyjnej. Był to jeden z 315 utworzonych wówczas powiatów.
Oczywiście historia Powiatu Obornickiego sięga znacznie dalej, bo roku 1793, kiedy to został on wyłączony z Powiatu Poznańskiego, a w jego skład wchodziło aż 9 miast. Dziś jednak chcemy skupić się na najnowszej historii, czyli ostatnich 20 latach – mówił prowadzący uroczystość Jakub Przybysz.

Obchody Jubileuszu były doskonałą okazją do podziękowania tym, którzy przez ostatnie 20 lat wyznaczali kierunku działań Powiatu Obornickiego. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie osoby, które starały się o przywrócenie Powiatu Obornickiego.
Lista tych osób jest długa. Znajdują się na niej zarówno samorządowcy różnych szczebli, jak i społecznicy, urzędnicy czy przedsiębiorcy. Jest jednak osoba, która wyróżniła się w sposób szczególny. Działała ona bardzo aktywnie na rzecz przywrócenia Powiatu Obornickiego, ale też starała się go później konsekwentnie umacniać, zabiegając m.in. o utworzenie w Obornikach tak kluczowych jednostek jak zamiejscowy wydział prokuratury, oddział sądu czy urzędu skarbowego – wyjaśniała Starosta Zofia Kotecka.

Osobą tą jest Poseł Stanisław Stec, którego Zarząd Powiatu Obornickiego odznaczył Medalem „Zasłużony dla Powiatu Obornickiego”. Z przyczyn prywatnych nie mógł on jednak dotrzeć na piątkową uroczystość.
Wyróżnienie to zostanie przekazane panu Posłowi przy odpowiedniej ku temu okazji – zaznaczyła Starosta Zofia Kotecka.

Specjalne podziękowania otrzymali również radni wszystkich kadencji Rady Powiatu Obornickiego wybrani po 1999 roku, a także byli i obecni burmistrzowie Obornik i Rogoźna oraz Wójtowie Ryczywołu.
Rozwój Powiatu nie byłby możliwy, gdyby nie współpraca z samorządami gminnymi. Wzajemne zrozumienie stanowi bowiem gwarancje powodzenia wielu przedsięwzięć, które mają jeden wspólny cel – działanie na rzecz mieszkańców – mówił Wicestarosta Obornicki, Waldemar Cyranek.

Po złożeniu życzeń i gratulacji przez zebranych gości przyszedł czas na cześć artystyczną. Jako pierwszy wystąpił Zespół Tańca Ludowego, działający przy Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu, który reprezentuje Powiat Obornicki podczas licznych uroczystości w całym kraju, jak i zagranicą, kultywując historię i tradycję naszego regionu. Następnie swoje umiejętności wokalne zaprezentowali laureaci Powiatowego Przeglądu Talentów „Mikrofonia”.

Na zakończenie części oficjalnej wszyscy goście zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia przed budynkiem Starostwa Powiatowego.