Dziś mija 20 lat od rozpoczęcia oficjalnej współpracy pomiędzy Powiatem Obornickiem i niemieckim Powiatem Lüchow-Dannenberg.

28 czerwcu 2001 roku w malowniczej scenerii objezierskiego pałacu ówcześni Starostowie – Jacek Koralewski oraz Christian Zuhlke z Niemiec podpisali porozumienie o współpracy Powiatu Obornickiego i Powiatu Lüchow-Dannenerg.

Silnym fundamentem, na którym rozpoczęto budowanie partnerstwa z Powiatem Lüchow-Dannenberg były rozpoczęte już kilka lat wcześniej kontakty niemieckiej młodzieży z uczniami Zespołu Szkół w Objezierzu. Młodzież na przestrzeni lat wielokrotnie odwiedzała się wzajemnie poznając język, obyczaje oraz kulturę swoich sąsiadów. Na przestrzeni lat organizowano także m.in. seminaria studyjne dla rolników, w Lüchow organizowane były Dni Polski, a także przygotowano kilka wspólnych projektów w ramach Sokrates Linqua E., które otrzymały grand z funduszy Unii Europejskiej.

Rozwijająca się współpraca pomiędzy polskim i niemieckim samorządem zacieśniła się jeszcze bardziej w 2006r., kiedy to Gmina Oborniki podpisała umowę partnerską z miastem Lüchow. 30 maja 2021r. przypadała 15 rocznica tego wydarzenia.

Nie sposób podsumowywać 20 lat polsko-niemieckiej przyjaźni, nie wspominając o owocnej współpracy oddziału PCK z Powiatu Obornickiego i niemieckiego DRK z Lüchow-Dannenberg. Każdego roku dzięki zaangażowaniu polskich i niemieckich wolontariuszy do Powiatu Obornickiego trafiają dary w postaci sprzętu medycznego, przekazywane m.in. do obornickiego szpitala czy Stowarzyszenia „Ludzki Gest” w Obornikach.

Powiaty Obornicki i Lüchow-Dannenberg przez cały czas utrzymują przyjacielskie stosunki i starają się rozwijać współprace, czego dowodem są regularne wizyty delegacji, wymiany młodzieży i stale prowadzona korespondencja.

Tradycją stało się, że co pięć lat, w rocznicę podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Powiatem Obornickim i Powiatem Lüchow-Dannenberg delegacje obu samorządów spotykają się, aby wspólnie uczcić to wydarzenie. W tym roku pandemia pokrzyżowała nasze plany, jednak liczymy, że uda nam się wkrótce przyjąć delegację z Lüchow-Dannenberg – mówi Starosta Obornicki, Zofia Kotecka.