W czwartek w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przedstawiciele pięciu wielkopolskich szpitali, w tym dyrektor Szpitala Powiatowego w Obornikach Małgorzata Ludzkowska w asyście Wicestarosty Obornickiego Waldemara Cyranka, podpisali porozumienie z samorządami stowarzyszonymi w Metropolii Poznań. Na jego mocy na konto placówek medycznych trafi blisko 10 mln zł na zakup sprzętu i środków do walki z COVID-19.

Pieniądze pochodzą ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację programów zdrowotnych. Stowarzyszenie Metropolia Poznań, które pełni funkcję instytucji pośredniczącej w zakresie realizacji (ZIT) jeszcze w 2020r. przyjęło uchwałę o woli przekazania pieniędzy szpitalom. 23 samorządy Metropolii Poznań, w tym m.in. Gmina Oborniki zgodnie uznały, że w obszarze zdrowia największe potrzeby wynikają obecnie z pandemii koronawirusa i stąd decyzja o zakupie odpowiedniego sprzętu.

Po ustaleniu potrzeb placówek medycznych rozpoczęto prace nad formalnymi rozwiązaniami, które umożliwią skierowanie środków na ten właśnie cel. W prace nad porozumieniem oprócz samorządów tworzących Metropolię zaangażowane były także powiaty obornicki, szamotulski i śremski.

Dzięki negocjacjom prowadzonym przez Burmistrza Obornik Tomasza Szramę, Szpital Powiatowy w Obornikach otrzyma 1,8 mln zł, co pozwoli na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, w tym m.in. aparatu RTG, aparatu do znieczuleń, łóżek intensywnej terapii czy stołu sekcyjnego.