Get Adobe Flash player
Powiększ/pomniejsz
Zoom in Regular Zoom out
Menu
Pogoda
Oborniki
24 stycznia 2019
Przeważnie pochmurno
-6°C
odczuwalna: -10°C
wilgotność: 79%
prędkość wiatru: 11 km/h E
Prognoza 25 stycznia 2019
dzień
Pochmurnie
-5°C
noc
Mglisto (pochmurnie)
-8°C
Prognoza 26 stycznia 2019
dzień
Przelotne zachmurzenie
-2°C
noc
Gwałtowne deszcze
-4°C
 


ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA PRZYRODNICZO – LEŚNA
„DOLINA KOŃCZAKA” – STOBNICA
NADLEŚNICTWO OBORNIKI

REGIONALNA DYREKCJA
LASÓW PAŃSTWOWYCH
W POZNANIU

Katedra Zoologii Akademii Rolniczej
im. Augusta Cieszkowskiego
w PoznaniuLeśna ścieżka dydaktyczna

Leśna ścieżka dydaktyczna „Dolina Kończaka” znajduje się w Leśnictwach Kiszewko i Długibród, 1,6 km od Stobnicy i początek swój ma na parkingu przy drodze leśnej łączącej Stobnicę z Boruszynem. Jej trasa ma ok. 7,7 km długości i przejście jej w tempie spacerowym zajmuje ok. 4-5 godzin. Oznaczona jest w terenie sylwetką bobra w standardowy sposób tak jak szlaki turystyczne PTTK. Na ścieżce ustawiono 12 tablic informacyjnych, których celem jest przybliżenie procesów i prac związanych z gospodarką leśną i ochroną przyrody. W celu ułatwienia posługiwania się przewodnikiem w tekście umieszczono tytuły tablic znajdujących się na trasie ścieżki. Na parkingu jest tablica z mapą. Ruszając w trasę warto zapoznać się z zasadami zachowania się w lesie. Trasa ścieżki prowadzi łatwo dostępnymi drogami wzdłuż strumienia Kończak. Pamiętajmy, że jest to dom roślin i zwierząt, a my jesteśmy tutaj tylko gośćmi. Obok parkingu i przy tablicach ustawiono stoły z ławeczkami, gdzie można odpocząć.

 • 1. Słupek oddziałowy (0,50 km) Słupki oddziałowe służą do orientowania się w terenie z mapą podziału przestrzennego. Oddział jest to podstawowa jednostka ewidencyjna podziału przestrzennego. Narożniki kamienia wskazują strony świata, a namalowane numery oddziałów zawsze skierowane są licem do powierzchni danego oddziału. Słupki wkopuje się w północno-wschodnim narożniku.


 • 2. Mrówka rudnica (1,10 km) Mrówki żyją w lasach iglastych i liściastych, są owadami pożytecznymi. Znaczenie gospodarcze niezmiernie ruchliwych stworzeń przejawia się wielokierunkowo, z których najważniejszy to niszczenie wielu szkodliwych owadów. W prowadzonych badaniach stwierdzono np. że w ciągu dnia ofiarą jednego mrowiska pada około 100 tysięcy owadów, a rocznie od 5 – 10 milionów. Najbardziej pożyteczne dla lasu są: mrówka rudnica i mrówka ćmawa.


 • 3. Skrzydlaci mieszkańcy lasu (1,40 km) Leśnicy dążą do zwiększenia liczebności ptaków poprzez wywieszanie sztucznych gniazd lęgowych. W lesie można spotkać kilka rodzajów budek różniących się konstrukcją i wielkością, zasiedlonych przez wiele gatunków ptaków. Dla nietoperzy wywiesza się schrony. Zaobserwowano tutaj 9 gatunków nietoperzy, z czego ze skrzynek korzysta część tych zwierząt. Ptaki i nietoperze w ekosystemie leśnym pełnią doniosłą rolę.


 • 4. Warstwowa budowa lasu (2,50 km) Najbogatszą w gatunki roślin warstwą w lesie jest runo. Nawet niezbyt wytrawny przyrodnik jest w stanie naliczyć ok. 10 różnych gatunków roślin, podczas gdy w najwyższym piętrze jest ich około 5. Na drzewach wokół rosną porosty, które są biowskaźnikami czystości powietrza. Im więcej porostów o krzaczkowatych plechach, tym czystsze powietrze, którym oddychamy.


 • 5. Kończak – ciek naturalny (3,20 km) 
  Doszliśmy do przepięknego cieku naturalnego, którego długość wynosi ok. 23 km, a przeciętna szerokość 5m , tworząc liczne meandry. Żyją tu bobry, wydry i zaskrońce.

 • Mostek na Kończaku • 6. Park – drzewa iglaste (3,80 km) Na tablicy umieszczono pospolite gatunki drzew iglastych występujących w naszych lasach. Każde z nich ma inne igły, szyszki i korę. Wszystkie te cechy pozwalają odróżnić poszczególne gatunki. Proszę spróbować je rozpoznać. Obok jest mogiła dwóch osób, które zginęły 3 listopada 1944r.


 • 7. Hodowla lasu (4,70 km) W tym miejscu możemy zapoznać się z hodowlą lasu z bardzo złożonym czaso- i pracochłonnym procesem. Wycięcie drzew (rębnia) jest jej efektem końcowym, a jednocześnie pierwszym etapem odnowienia lasu. Tutaj możemy zobaczyć fazy rozwoju: uprawę, młodnik, tyczkowinę, drągowinę i drzewostan dojrzały.


 • 8. Dęby (5,40 km) Z tablicy dowiadujemy się o długowieczności dębów, które dożywają nawet 1000 lat. Te dwa rosnące dęby są świadkami dawnego lasu liściastego, który rósł tu ponad 100 lat temu. Jednocześnie są świadectwem żyźniejszej gleby na której rosną.


 • 9. Dokarmianie zwierzyny (5,90 km) Urządzenia które widzimy pomagają zwierzynie leśnej przetrwać trudny okres zimowy. Myśliwi i leśnicy dokarmiają w tym czasie zwierzęta wykładając im odpowiednią karmę.


 • 10. Inżynier środowiska – Bóbr europejski (6,10 km) Dochodzimy do mostku „Mieczysław” na strudze Kończak. Na tablicy opisano bobra europejskiego i środowisko, w którym żyje.

  Tama bobrowa

 • Koniki polskie (7,20 km) Przechodząc przez mostek idziemy wytyczoną trasą i dochodzimy do zagrody koników polskich. Hodowane są w warunkach półwolnych.
  Koniki polskie • Terenowa Stacja Doświadczalna Katedry Zoologii Akademii Rolniczej w Poznaniu (7,70 km) Stacja Doświadczalna w Stobnicy powstała w 1974r. na bazie byłej leśniczówki Papiernia, w celu hodowli, restytucji i reintrodukcji rzadkich i ginących gatunków zwierząt. Stację przez 20 lat prowadził prof. dr hab. Ryszard Graczyk. Obecnie stacją kieruje prof. dr hab. Andrzej Bereszyński. W stacji prowadzona jest od wielu lat hodowla głuszca i cietrzewia – ptaków które wyginęły w Wielkopolsce. Do niedawna prowadzona była również hodowla dropia – gatunku, który całkowicie wymarł w Polsce, a w skali świata jest zagrożony. Katedra Zoologii dokonała udanej reintrodukcji bobra europejskiego w Polsce Zachodniej. Po 7 wiekach nieobecności zwierzę to wróciło do Wielkopolski. Ma on ogromne znaczenie dla właściwego funkcjonowania ekosystemów. Tu również prowadzi się hodowlę konika polskiego w typie tarpana leśnego, w celu reintrodukcji tego konika w stanie dzikim do lasów Wielkopolski. Ostatnio stacja zajmuje się hodowlą wilków, z możliwością bezpośredniej obserwacji tego gatunku. Celem hodowli jest propagowanie w społeczeństwie idei ochrony tego zagrożonego wyginięciem, wpisanego do „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt” drapieżnika, a docelowo utworzenie w Stobnicy pierwszego w Polsce i całej środkowej Europie „Wilczego Parku”, w którym będzie możliwość oglądania i filmowania wilków w warunkach zbliżonych do naturalnych. Zwiedzanie Stacji Doświadczalnej od wtorku do soboty w godzinach 1100 – 1500 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 29-136-39, 061-848-76-48, 061-848-76-49).


Nadleśnictwo Oborniki Lasy Nadleśnictwa Oborniki stanowią część wschodnią Puszczy Noteckiej. Nadleśnictwo jest administracyjno-gospodarczą jednostką Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Pod względem regionalizacji przyrodniczo-leśnej nadleśnictwo leży w III Krainie Wielkopolsko- Pomorskiej. Nadleśnictwo składa się z trzech obrębów: Oborniki, Kiszewo, Obrzycko. Podzielone jest na 19 leśnictw. Teren nadleśnictwa zajmuje powierzchnię 17.203 ha, w 76 kompleksach leśnych. Najważniejszym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna (92,3 % powierzchni);przeciętny wiek 57 lat; przeciętna zasobność 209 m3/ha. W zasięgu terytorialnego działania są trzy rezerwaty przyrody. Oprócz tego jako pomniki przyrody chronione są pojedyncze drzewa w liczbie 198 szt. Nasze lasy są również ostoją i miejscem gniazdowania wielu gatunków zagrożonych wyginięciem ptaków takich jak: orzeł bielik, rybołów, kania ruda, kania czarna, bocian czarny i kraska. Lasy nasze położone są na malowniczym terenie: prowadzą przez nie szlaki turystyczne piesze, rowerowe i wodne.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z PRZYRODĄ


NADLEŚNICTWO OBORNIKI
64-600 Oborniki
tel. 061/29 713 02, fax 061/29 613 61
Tekst: Nadleśnictwo; zdjęcia: Kwiryn Naparty
Powrót do listyPrint Friendly, PDF & Email