Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Get Adobe Flash player
Powiększ/pomniejsz
Zoom in Regular Zoom out
Menu
Pogoda
Oborniki
27 czerwca 2019
Słonecznie
25°C
odczuwalna: 27°C
wilgotność: 31%
prędkość wiatru: 14 km/h NW
Prognoza 28 czerwca 2019
dzień
Częsciowo słonecznie, przelotne deszcze
27°C
noc
Przeważnie czysto
12°C
Prognoza 29 czerwca 2019
dzień
Częściowo słonecznie
30°C
noc
Czysto
16°C
 

 

 Powiat Obornicki otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt. „Europejska jakość w administracji samorządowej”. Partner projektu jest firma Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o.o.

Projekt „Europejska jakość w administracji samorządowej” przewiduje dofinansowanie wdrożeń Modelu CAF w 16 Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Otrzymane dofinansowanie pozwala na zaproponowanie samorządom terytorialnym kompleksowego doradztwa w celu wdrożenia i utrzymania Modelu CAF oraz na zdecydowane obniżenie kosztów wdrożenia.

Powszechny Model Oceny – CAF (ang. Common Assesment Framework) jest narzędziem przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej, mającym na celu poprawę zarządzania. Model skupia się na przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych.

Model zawiera dziewięć kryteriów, które odnoszą się do podstawowych obszarów organizacji, podlegających każdorazowo analizie jej funkcjonowania:

a.      kryteria POTENCJAŁU:

 • Przywództwo
 • Strategia i planowanie
 • Pracownicy
 • Partnerstwo i zasoby
 • Procesy

b.      kryteria WYNIKÓW:

 • Wyniki działalności w relacjach z obywatelami/ klientami
 • Wyniki działalności w relacjach z pracownikami
 • Społeczne wyniki działalności
 • Kluczowe wyniki działalności

Samoocena oparta o Model CAF dostarcza organizacji informacji będących podstawą do doskonalenia systemu zarządzania organizacją, poprzez:

 • identyfikację mocnych stron,
 • identyfikację obszarów do doskonalenia,
 • opracowanie i wdrożenie zbioru dobrych praktyk,
 • możliwość porównania wyników z innymi jednostkami administracji publicznej (benchmarking),
 • wsparcie dla organizacji w procesie przedwdrożeniowym systemów zarządzania jakością lub w procesie doskonalenia systemu zarządzania.


Adresaci:

Projekt jest skierowany do Jednostek Samorządu Terytorialnego, zainteresowanych wdrożeniem  modelu CAF.


Termin i organizacja projektu:

Planowany okres realizacji projektu: październik 2010 r. – marzec 2012 r.


Przebieg działań:

W ramach wdrożenia metody CAF przeprowadzone zostaną szkolenia, konsultacje, warsztaty oraz opracowane i dostarczone zostaną materiały pomocnicze. Urząd uzyska kompleksowe wsparcie w zakresie dziesięciu kroków, mających na celu przygotowanie do wdrożenia CAF i faktyczne przeprowadzenie samooceny:

1. Przygotowanie do rozpoczęcia działań wdrożeniowych

2. Organizacja i planowanie procesu samooceny

Przeprowadzenie warsztatów w celu ogólnego zapoznania kierownictwa Urzędu z metodą CAF, spotkania doradcze określające zakres samooceny, wyznaczenie koordynatora CAF, przygotowanie raportu początkowego przedstawiającego strategię wdrożenia CAF w Urzędzie.

3. Upowszechnienie informacji o projekcie samooceny

Opracowanie i przygotowanie planu komunikacji na temat projektu samooceny wśród pracowników urzędu.

4. Utworzenie grupy samooceny.

Określenie właściwej grupy samooceny, jej liczebności oraz doboru odpowiedniej próby w oparciu o strukturę organizacyjną.

5. Szkolenie dla członków grupy samooceny.

Warsztaty dla kadry zarządzającej oraz pracowników JST wchodzących w skład grup samooceny obejmujące tematykę nowoczesnego zarządzania jakością w administracji samorządowej, 
oraz metody samooceny CAF i narzędziu eTool.

6. Przeprowadzenie samooceny.

Przekazanie członkom grupy samooceny instrukcji obsługi eTool – internetowej aplikacji zaprojektowanej przez Centrum Zasobów CAF (CAF RC) w ramach Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej (EIPA), które jest udostępniane instytucjom publicznym wdrażającym CAF. Aplikacja eTool została zaprojektowana, aby ułatwić przeprowadzenie procesu samooceny w ramach CAF.

7. Sporządzenie sprawozdania z wyników samooceny.

Przygotowanie sprawozdania z wyników samooceny zawierającego m.in. mocne strony i obszary wymagające usprawnień dla każdego kryterium wsparte odpowiednimi świadectwami, ocenę uzasadnioną zapisami w arkuszach skali ocen, wstępne wskazówki dotyczące działań doskonalących.

8. Sporządzenie projektów planów doskonalenia.

Ustalenie priorytetów działań doskonalących i opracowanie planów usprawnień instytucjonalnych dla JST na podstawie wyników samooceny oraz uzgodnienie projektów usprawnień instytucjonalnych.

9. Realizacja planu doskonalenia.

Wspieranie realizacji planów doskonalenia i projektów usprawnień (opracowania procedur doskonalących) oraz dokonywanie regularnych przeglądów stanu ich realizacji. Ustalenie mierników i rezultatów oraz identyfikacja przyczyn zagrożeń dla projektów usprawnień, możliwe sposoby ich usuwania oraz dalszego rozwijania projektów.

10. Planowanie następnej samooceny CAF.

Przygotowanie sprawozdania końcowego stanowiącego podsumowanie zadań zrealizowanych w ramach opisanych powyżej działań uwzględniając materiały wdrożeniowe opracowane na każdym z etapów projektu wraz z rekomendacjami co do dalszych działań.


Koszt uczestnictwa w projekcie:

Jednostka Samorządu Terytorialnego przystępująca do projektu „Europejska jakość w administracji samorządowej” wnosi „wkład własny” w formie pieniężnej w kwocie 900 zł. Kwota ta jest kwotą całkowitą i nie występują żadne dodatkowe koszty związane z realizacją wdrożenia Modelu CAF.


Zgłoszenie do projektu:

Aby zgłosić się do projektu prosimy przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faxem deklarację dostępną poniżej.

Deklaracja zgłoszeniowa


Kontakt:

Powiat Obornicki

Piotr Sitek

Sekretarz Powiatu Obornickiego

Tel.: 61 29 73 119

e-mail: sekretarz@powiatobornicki.pl


Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o.o.

Sylwia Wajkert

Konsultant ds. Funduszy Europejskich

tel: +48 61 839 90 24
kom: +48 798 433 447

 

e-mail: caf@dgpmc.pl

 

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dot. usługi wykonania ewaluacji projektu:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 – formularz oferty

Załącznik 2 – oświadczenie wykonawcy

 

 

 
Print Friendly, PDF & Email