Get Adobe Flash player
Powiększ/pomniejsz
Zoom in Regular Zoom out
Menu
Pogoda
Oborniki
24 stycznia 2019
Przeważnie pochmurno
-6°C
odczuwalna: -10°C
wilgotność: 79%
prędkość wiatru: 11 km/h E
Prognoza 25 stycznia 2019
dzień
Pochmurnie
-5°C
noc
Mglisto (pochmurnie)
-8°C
Prognoza 26 stycznia 2019
dzień
Przelotne zachmurzenie
-2°C
noc
Gwałtowne deszcze
-4°C
 

 herbOGŁOSZENIE

o  L sesji V kadencji Rady Powiatu Obornickiego,

która odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2018 r. (czwartek)

w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 listopada 2a.

Początek posiedzenia godz. 16:00

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLVIII oraz XLIX sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Powiatu Obornickiego
  (druk 406).
 5. Informacje przewodniczących komisji o pracach Komisji Rady.
 6. Pytania przedstawicieli gmin do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek oraz zapytania radnych i kierowników jednostek do przedstawicieli gmin. Pytania do Radnych Sejmiku i Posłów.
 7. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. (druk 407).
 8. Współpraca Powiatu Obornickiego z innymi jednostkami i samorządu terytorialnego (druk 408).
 9. Współpraca międzynarodowa Powiatu Obornickiego (druk 409).
 10. Udział Powiatu w stowarzyszeniach (druk 410).
 11. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami w Powiecie Obornickim
  (druk 411).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
  (druk 412).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2018-2034 (druk nr 413).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Obornickiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania (druk nr 414).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. projektu pt.:,, Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie obornickim (IV)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (druk nr 415).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
  i społecznej w 2018 roku (druk nr 416).
 17. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie zmiany kategorii dróg z drogi powiatowej ( 2041P Chlebowo – Lipa) na drogę gminną (druk nr 417).
 18. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
 19. Wolne głosy, wnioski, oświadczenia oraz zapytania.
 20. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 21. Zamknięcie L Sesji Rady Powiatu Obornickiego.

Oborniki, dnia 13 sierpnia  2018 r.

Print Friendly, PDF & Email