Get Adobe Flash player
Powiększ/pomniejsz
Zoom in Regular Zoom out
Menu
Pogoda
Oborniki
24 stycznia 2019
Przeważnie pochmurno
-6°C
odczuwalna: -10°C
wilgotność: 79%
prędkość wiatru: 11 km/h E
Prognoza 25 stycznia 2019
dzień
Pochmurnie
-5°C
noc
Mglisto (pochmurnie)
-8°C
Prognoza 26 stycznia 2019
dzień
Przelotne zachmurzenie
-2°C
noc
Gwałtowne deszcze
-4°C
 

  

herbOGŁOSZENIE

o  XLVII sesji V kadencji Rady Powiatu Obornickiego, która odbędzie się w dniu 24 maja 2018 r. (czwartek) w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 listopada 2a. Początek posiedzenia godz. 16:00

 

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Powiatu Obornickiego
  (druk 382).
 5. Informacje przewodniczących komisji o pracach Komisji Rady.
 6. Pytania przedstawicieli gmin do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek oraz zapytania radnych i kierowników jednostek do przedstawicieli gmin. Pytania do Radnych Sejmiku i Posłów.
 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie: Struktura organizacyjna, Kierownictwo i zasady działania.
 8. Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za 2017 r :
 • przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za 2017 r. (druk 383).
 • przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Obornickiego za 2017 r. (druk 384).
 • przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego  za 2017 r. (druk 385).
 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu (druk 386).
 • przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
  (druk 387).
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za 2017 rok (druk 388).
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Obornickiego (druk 389).
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
  (druk 390).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2018-2034 (druk nr 391).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej Rady Powiatu Obornickiego (druk 379).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Obornickiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia tej dotacji i sposobu jej rozliczenia (druk nr 392).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć i zasad jego rozliczania, rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć i zasad ich udzielania, niektórym nauczycielom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Obornicki (druk nr 393).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Obornicki w 2018 r. (druk nr 394).
 7. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.
 8. Wolne głosy, wnioski, oświadczenia oraz zapytania.
 9. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 10. Zamknięcie XLVII Sesji Rady Powiatu Obornickiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Gustaw Wańkowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email