Get Adobe Flash player
Powiększ/pomniejsz
Zoom in Regular Zoom out
Menu
Pogoda
Oborniki
24 stycznia 2019
Przeważnie pochmurno
-6°C
odczuwalna: -10°C
wilgotność: 79%
prędkość wiatru: 11 km/h E
Prognoza 25 stycznia 2019
dzień
Pochmurnie
-5°C
noc
Mglisto (pochmurnie)
-8°C
Prognoza 26 stycznia 2019
dzień
Przelotne zachmurzenie
-2°C
noc
Gwałtowne deszcze
-4°C
 

1 Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach w sprawie afrykańskiego pomoru świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach informuje, że z dniem 28 lutego 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. 2018 poz. 360) zgodnie z którym:

 

NAKAZUJE SIĘ:

 

 1. karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

 1. prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających
  na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których
  są utrzymywane świnie,

 1. zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,

 1. utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których
  są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

 1. wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,

 1. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,

 1. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych
  do obsługi świń,

 1. używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,

 1. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,

 1. sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,

 1. zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej
  co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń
  w gospodarstwie w systemie otwartym;

 

ZAKAZUJE SIĘ:

 

 1. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,

 1. wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

 

POSIADACZU ŚWIŃ PAMIĘTAJ!!!

 

Afrykański pomór świń (ASF) jest wirusową chorobą zakaźną i zaraźliwą dotyczącą wyłącznie świń i dzików. Nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi i innych gatunków zwierząt, jednakże wystąpienie tej choroby powoduje znaczne straty ekonomiczne (ograniczenia w eksporcie zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego).

Jedyną metodą zwalczania choroby jest postępowanie administracyjne – likwidacja całego stada w którym stwierdzono obecność wirusa ASF.

Posiadacz świń jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia organów Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u świń objawów klinicznych nasuwających podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń takie jak:

– zwiększona śmiertelność, w szczególności jeśli upadkowość prosiąt jest wyższa niż 20%, upadkowość warchlaków jest wyższa niż 10% oraz upadkowość tuczników jest wyższa niż 5%

– gorączka, osłabienie, utrata apetytu, zaburzenia w poruszaniu się, utrata orientacji,
ograniczony odruch ucieczki.

– problemy w oddychaniu, pienisty lub krwisty wypływ z nosa.

– sinica skóry, uszu, boków ciała, wybroczyny na skórze.

– biegunka z domieszką krwi, wymioty.

Nie wszystkie objawy pojawiają się jednocześnie!

Dane kontaktowe:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Obornikach

 1. Łopatyńskiego 1, 64-600 Oborniki

tel: 61 29 611 75; fax: wew. 24

e-mail: obornikiw.piw@wetgiw.gov.pl

 

nr tel. komórkowych:

604 552 654 – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach –

Magdalena Karmelita-Bach

531 922 446 – St. Insp. Wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt – Anna Królczyk

 

 

Z poważaniem

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach

      Magdalena Karmelita-Bach

 

1

Print Friendly, PDF & Email