Get Adobe Flash player
Powiększ/pomniejsz
Zoom in Regular Zoom out
Menu
Pogoda
Oborniki
16 grudnia 2018
Przeważnie pochmurno
-1°C
odczuwalna: -4°C
wilgotność: 86%
prędkość wiatru: 11 km/h E
Prognoza 17 grudnia 2018
dzień
Przeważnie pochmurnie
1°C
noc
Mglisto (pochmurnie)
-2°C
Prognoza 18 grudnia 2018
dzień
Przelotny deszcz
2°C
noc
Mglisto (pochmurnie)
-3°C
 

herbOGŁOSZENIE

o XLI sesji V kadencji Rady Powiatu Obornickiego,

która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek)

w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 listopada 2a.

Początek posiedzenie godz. 16:00

 

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Powiatu Obornickiego
  (druk 327).
 5. Informacje przewodniczących komisji o pracach Komisji Rady.
 6. Pytania przedstawicieli gmin do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek oraz zapytania radnych i kierowników jednostek do przedstawicieli gmin. Pytania do Radnych Sejmiku i Posłów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
  (druk nr 328).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2017-2032 (druk nr 329).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków Powiatu, które nie wygasają
  z upływem roku budżetowego 2017 (druk nr 330).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2018-2032 (druk nr 331).
 • prezentacja projektu uchwały,
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
 • dyskusja i zgłaszanie poprawek do projektu uchwały,
 • głosowanie nad autopoprawkami Zarządu, wnioskami komisji
  i poprawkami zgłoszonymi w trakcie sesji,
 • głosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2018-2032.
 1. Podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Obornickiego na 2018 rok (druk nr 332).
 • prezentacja projektu uchwały budżetowej,
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
 • przedstawienie opinii komisji finansów,
 • stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie wniosków (opinii) komisji Rady,
 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 • głosowanie nad autopoprawkami Zarządu, wnioskami komisji
  i poprawkami zgłoszonymi w trakcie sesji,
 • głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej na 2018 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych, oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
  (druk nr 333).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2018 rok (druk nr 334).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu na 2018 rok (druk nr 335).
 4. Rozpatrzenie skargi Pana Zbigniewa Łukaszyka.
 5. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.
 6. Wolne głosy, wnioski, oświadczenia oraz zapytania.
 7. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 8. Zamknięcie XLI Sesji Rady Powiatu Obornickiego.

Print Friendly, PDF & Email