Get Adobe Flash player
Powiększ/pomniejsz
Zoom in Regular Zoom out
Menu
Pokaz slajdów
Pogoda
Oborniki
17 października 2018
Czysto
9°C
odczuwalna: 10°C
wilgotność: 87%
prędkość wiatru: 0 km/h E
Prognoza 18 października 2018
dzień
Przeważnie słonecznie
20°C
noc
Przelotne chmury
8°C
Prognoza 19 października 2018
dzień
Częściowo słonecznie
16°C
noc
Przeważnie czysto
4°C
 

herbOGŁOSZENIE

o XXXIX sesji V kadencji Rady Powiatu Obornickiego,

która odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. (wtorek)

w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 listopada 2a.

Początek posiedzenie godz. 16:00

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Powiatu Obornickiego
  (druk 317).
 5. Informacje przewodniczących komisji o pracach Komisji Rady.
 6. Pytania przedstawicieli gmin do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek oraz zapytania radnych i kierowników jednostek do przedstawicieli gmin. Pytania do Radnych Sejmiku i Posłów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
  (druk 318).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2017-2032 (druk 319).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Oborniki (druk 320).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/43/15 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk 321).
 11. Przedłożenie budżetu na rok 2018 (druk 322).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI /173 / 17 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 marca  2017 roku w sprawie określenia zadań
  i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku (druk 323).

 1. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Obornickiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok (druk 324).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
  i parkowanie pojazdów w roku 2018 (druk 325).
 3. Informacja o programie naprawczym SP ZOZ w Obornikach. Przyjęcie wniosku o zwołanie sesji na powyższy temat w dniu 14 grudnia 2017 roku
  (druk 326).
 4. Wolne głosy, wnioski, oświadczenia oraz zapytania.
 5. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 6. Zamknięcie XXXIX Sesji Rady Powiatu Obornickiego.

Print Friendly, PDF & Email