Get Adobe Flash player
Powiększ/pomniejsz
Zoom in Regular Zoom out
Menu
Pogoda
Oborniki
16 grudnia 2018
Przeważnie pochmurno
-1°C
odczuwalna: -4°C
wilgotność: 86%
prędkość wiatru: 11 km/h E
Prognoza 17 grudnia 2018
dzień
Przeważnie pochmurnie
1°C
noc
Mglisto (pochmurnie)
-2°C
Prognoza 18 grudnia 2018
dzień
Przelotny deszcz
2°C
noc
Mglisto (pochmurnie)
-3°C
 

herb OGŁOSZENIE

o XXXVIII sesji V kadencji Rady Powiatu Obornickiego,

która odbędzie się w dniu 26 października 2017 r. (czwartek)

w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 listopada 2a.

Początek posiedzenie godz. 16:00

 

 

 

 

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXXVII sesji Rady Powiatu.
4. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Powiatu Obornickiego
(druk 301).
5. Informacje przewodniczących komisji o pracach Komisji Rady.
6. Pytania przedstawicieli gmin do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek oraz zapytania radnych i kierowników jednostek do przedstawicieli gmin. Pytania do Radnych Sejmiku i Posłów.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Obornickiego za rok szkolny 2016/2017 (druk 302).
8. Informacja o stanie organizacyjnym szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Obornicki w roku szkolnym 2017/2018 (druk 303).
9. Realizacja z zakresu zarządzania kryzysowego (druk 304).
10. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych (druk 305).
11. Podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół:
a) zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie w branżową szkołę I stopnia (druk 306).
b) zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im.  A. Mickiewicza w Objezierzu w branżową szkołę I stopnia (druk 307).
c) zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. T. Kutrzeby w Obornikach w branżową szkołę I stopnia (druk 308).
d) szkoły policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. T. Kutrzeby w Obornikach w szkołę policealną (druk 309).
e) sześcioletniej szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku w ośmioletnią szkołę podstawową (druk 310).
f) szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy (druk 311).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (druk 312).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2017-2032 (druk 313).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/145/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk 314).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/188/17 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (druk 315).
16. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.
17. Wolne głosy, wnioski, oświadczenia oraz zapytania.
18. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
19. Zamknięcie XXXVIII Sesji Rady Powiatu Obornickiego.

 

 

 

 

 

Oborniki, dnia 18 października 2017 r.

 

Print Friendly, PDF & Email